MENY


Möter du barn som riskerar att fara illa?

Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. I coronatider tillbringar vi mer tid i hemmen och redan utsatta barn och ungdomar kan bli ännu mer utsatta. Du som är granne, släkting, lärare eller tränare kan göra stor skillnad.

Du är en viktig vuxen

Coronaviruset innebär förändringar i vår vardag som påverkar oss, både vuxna och barn. I tider av kris förstärks den ojämlikhet som finns i samhället och utsatta grupper riskerar att drabbas värst. För familjer i redan svåra livssituationer innebär dessa förändringar extra stora påfrestningar.

Då de fysiska och sociala kontakterna minskar blir barn som far illa i hemmen särskilt utsatta. Andra vuxna är oerhört viktiga för utsatta barn och vi behöver alla vara uppmärksamma på barn i vår närhet. Du som är granne, lärare, släkting, tränare eller annan vuxen kan göra skillnad. Hör gärna av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de har det. 

Om du känner oro för ett barn

Ring socialtjänsten om du känner oro för att ett barn blir utsatt för våld eller övergrepp. De hjälper dig om du är osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig. Du kan också kontakta BRIS vuxentelefon om barn.

Socialtjänsten 0652-361 71

BRIS vuxentelefon 077-150 50 50