MENY


Håll studentfirandet småskaligt i år

Vårterminens slut närmar sig och med det studentfiranden. Folkhälsomyndighetens rekommendationer innebär att studentfirandet kommer att se annorlunda ut i år.

Folkhälsomyndigheten bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras. Det kan innebära att skolan samlar elever klassvis eller i mindre grupper för exempelvis betygsutdelning, men avstår stora gemensamma samlingar. Trängsel i korridorer och andra lokaler ska undvikas.

Om skolan ordnar ett utspring ska detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper. Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra. Det totala antalet närvarande vid firandet kan dessutom behöva begränsas för att undvika trängsel.

Stora privata bjudningar olämpligt

Större ceremonier, samlingar, eller parader för hela skolan bör inte hållas, och skolklasser på lastbilsflak bör inte förekomma. Inte heller avslutningar för andra än avgångsårskurserna i gymnasiet. I samband med studentfirandet är det också olämpligt med större privata bjudningar även om de hålls i hemmet och utomhus.

Personer som tillhör en riskgrupp bör helt avstå att delta vid firandet, och den som uppvisar symptom på sjukdom ska stanna hemma.