MENY


Ansökan öppen för omställningsstöd

Region Gävleborg avsätter 15 miljoner kronor till länets företag. Små och medelstora företag som drabbats hårt av pandemins effekter kan ansöka om upp till 100 000 kronor.

Stödet riktar sig till företag som drabbats hårt av coronapandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kronor och är i ett första steg sökbart till och med 30 september 2020. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Gävleborg prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst.

För att kunna söka omställningsstödet ska företaget

  • ha drabbats hårt av coronapandemin
  • ha arbetsställe registrerat i Gävleborg
  • bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år, räknat från 2019-01-01. (Undantagen för kravet om heltidsverksamhet är turistföretag som bedriver sin verksamhet säsongsvis)
  • bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skatt.

Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.