MENY
  • Startsida
  • / covid-19
  • / Garantiprogram ska underlätta för små och medelstora företag


Garantiprogram ska underlätta för små och medelstora företag

Riksgälden ställer ut kreditgarantier för i första hand små och medelstora företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset. Att staten delar kreditrisken med bankerna gör att det blir lättare för företaget att få lån.

Garantiprogrammet innebär att staten underlättar för livskraftiga företag i Sverige att klara sig igenom pandemin. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet.

Hur ansöker jag som företagare?

Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare eller bank.

Vad kostar det?

Med den här garantin kan fler företagare beviljas lån än vad som annars varit fallet. Låntagaren betalar ränta till långivaren som vanligt. I och med att staten tar huvuddelen av risken ska detta få ett genomslag på bankernas räntesättning, och alltså medföra en press nedåt på den ränta som låntagaren betalar till banken. Ränteuppskov ges upp till de första 12 månaderna.

Måste man amortera?

Lånet ska enligt uppdraget inte ha amorteringskrav under 12 månader och kan vara amorteringsfritt under lånets hela löptid.

Låntagare kan begära att inte heller vara skyldiga att amortera på andra, befintliga lån hos den bank eller det kreditinstitut som ger ut lånet med kreditgaranti under den tid som kreditgarantin gäller.

Amorteringsfriheten gäller inte slutlikviden. Du måste alltså betala tillbaka lånen senast på förfallodagen.

För mer information

Du hittar all information på Riksgäldens webbplats.