MENY


En miljard i extra stöd till kulturen och idrotten

Regeringen har beslutat om en miljard kronor till verksamheter inom kultur och idrott som förlorar intäkter på grund av pandemin. Pengarna kommer att fördelas via Riksidrottsförbundet och bidragsgivande myndigheter inom kulturområdet.

Texten uppdaterad 2020-04-27 kl. 14.50

Stöd till både stora och små kulturella aktörer

De 500 miljoner kronor som tilldelas kulturen, kommer att fördelas till både stora och små aktörer. Organisationsform ska inte spela någon roll för att kunna få stöd. Statliga institutioner omfattas inte men deras situation följs noga. Pengarna fördelas via följande myndigheter:

Stöd till större idrottsföreningar

Idrotten får 500 miljoner kronor, pengar som ska ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget. I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Det här kan din förening söka stöd för

  • Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni 2020.
  • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
  • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
  • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se

 

Barbro Björklund, kulturutvecklare
0652-360 16, barbro.bjorklund@nordanstig.se