MENY


Friska barn ska vara i skolan

Barn i skolåldern har skolplikt i Sverige. Är ditt barn helt friskt ska barnet gå i skolan. Vid minsta symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk ska ditt barn däremot vara hemma.

De elever som går i grundskolan har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Folkhälsomyndigheten bedömer att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan.

Att stänga skolor har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen. Ur ett samhälleligt och socialt perspektiv fyller skolan däremot en mycket viktig funktion.

Hemma även vid lindriga symtom

Alla elever, vårdnadshavare och personal ska vara mycket uppmärksamma på förkylningssymtom och stanna hemma om man upplever sådana, även lindriga. För barn i förskola och grundskola är rekommendationen att stanna hemma ytterligare två dagar efter fullt tillfrisknande.

Under Skolverkets länk nedan kan du läsa frågor och svar om skolgång under coronapandemin.

De allmänna rekommendationerna gäller precis som tidigare

  • Tvätta händerna ofta och noga
  • Använd handsprit där tvål och vatten saknas
  • Hosta och nys i armveck eller engångsnäsduk
  • Håll avstånd till andra
  • Tänk på våra äldre och andra riskgrupper. Undvik kontakt!

Folkhälsomyndigheten om skolan i coronatider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverkets frågor och svar om corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.