MENY


Fel förfallodag på fakturor för tillsynsavgifter

Ny förfallodag för fakturor om livsmedelstillsyn är 1 september som ett led i att stödja företagen i coronatider. Ett antal fakturor har felaktigt fått förfallodag 15 maj.

Norrhälsinge miljökontor (avsändare är Hudiksvalls kommun) har skickat ut ett antal fakturor som avser livsmedelstillsynsavgifter som felaktigt har fått 15 maj som förfallodag. Förfallodagen för dessa fakturor kommer att flyttas fram till den 1 september. Om du har fått en faktura med fel förfallodag kommer du också att få information om det via brev.

Att flytta fram förfallodagar på fakturor för företagare är ett led i att underlätta för företagen under den pågående coronapandemin.

För mer information

Norrhälsinge miljökontor
0650-19 000