MENY


Besökare till socialtjänsten ombeds vänta utomhus

På grund av rådande omständigheter så kommer socialkontorets väntrum användas som mottagarrum vid bokade besök.

Det betyder att ytterdörren är låst och du som har möte bokat ombeds vänta utomhus på din tur. Ytterdörren är öppen och väntrummet är tillgängligt 10-12 och 13-14.