MENY


Särskilda uppdrag till kulturskapare i Gävleborg

Fram till den 19 april kan professionella kulturskapare i länet ansöka om särskilda uppdrag hos Region Gävleborg. Uppdragen går ut på att skildra och ta avstamp i den coronakris som just nu pågår.

Region Gävleborg, Kultur Gävleborg, tilldelar 30 kulturskapare verksamma i Gävleborgs län uppdrag under våren 2020. Det är en besynnerlig tid på många plan och de särskilda uppdragen syftar till att ge möjlighet att skildra och gestalta samtiden och samtidigt kunna arbeta i social isolering för att minska smittspridningen under Coronapandemin.

Ansökningsperioden är 7-19 april 2020. Region Gävleborg kommer genomföra snabb handläggning så att uppdragen kan fördelas under våren. De som kan söka dessa uppdrag är professionella kulturskapare inom de konstområden Kultur Gävleborg har i uppdrag att arbeta: bild och form, dans, film/rörlig bild, hemslöjd, litteratur och musik.


Mer information till dig som kulturutövare

Elenor Noble, kulturstrateg Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
026-53 18 95, 46 072-247 74 46 elenor.noble@regiongavleborg.se