MENY


Omställningscheck till små och medelstora företag

Coronadrabbade företag kan ansöka om upp till 100 000 kronor för omställningskostnader för att mildra effekterna av krisen.

Med anledning av Covid-19 avsätter Region Gävleborg 15 miljoner kronor till en omställningscheck för att hjälpa små och medelstora företag. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser i spåren av coronakrisen.

Stödet kan lämnas med upp till 100 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kronor. Målet är att regionen kan öppna för ansökningar den 20 april, eller tidigare om möjligt. Tyvärr går det inte att ansöka om stödet redan nu.

Detaljerad information om stödet publiceras efter påsk på Region Gävleborgs webbplats.