MENY


Riskpatienter erbjuds vård på våra boenden

För att minska risken för coronasmitta i hemmet kommer hemtjänstkunder med särskilt stora vårdbehov att erbjudas temporär plats på något av våra boenden.

Som en förebyggande smittskyddsåtgärd iordningställs nu ett tiotal nya vårdplatser på våra särskilda boenden och vid korttidsboendet Bållebo. Samtidigt görs en genomgång av vilka hemtjänstkunder som har ett extra stort vårdbehov.

De kunder som har de största vårdbehoven är också de som löper störst risk för svåra konsekvenser av coronasmittan och covid-19. Genom att temporärt vårda dessa kunder på något av våra särskilda- och korttidsboenden minskas antalet vårdkontakter och därmed smittoriskerna. Åtgärden sker på uppmaning från Gävleborgs smittskyddsläkare.

Helt frivilligt för hemtjänstkunder

– Det är viktigt att förstå att det här är frivilligt för våra kunder, ingen kommer att tvingas in i den här lösningen mot sin vilja, säger Karin Henningsson, t.f vård- och omsorgschef.

Hemtjänstkunder som väljer den här lösningen för sin vård kommer att kunna flytta tillbaka till sina hem så fort risken för coronasmitta avtagit eller när man ser att vård i särskilt boende inte längre är nödvändigt.

Prioriteringen sker enbart utifrån vårdbehovet och oavsett om man har kommunal eller privat hemtjänst. För att klara personalbehovet kan hemtjänstpersonal komma att placeras i våra boenden temporärt.

Är du över 65 år och känner dig orolig. Äldrelinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är bara ett samtal bort 020-22 22 23

För mer information

Karin Henningsson, t.f vård- och omsorgschef
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se

Anna Finnström, medicinskt ansvarig sjuksköterska

0652-362 35, anna.finnstrom@nordanstig.se