MENY


Hemkarantänen över för eleverna vid Bromangymnasiet

Elever och personal vid Bromangymnasiet har suttit i hemkarantän sedan 16 mars. Nu övergår hemkarantän till distansundervisning.

Från tisdag den 31 mars är karantänen över för de allra flesta vid Bromangymnasiet. Ansvarig skolledare har beslutat om några undantag, de elever som berörs av detta har fått information av sina lärare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor att bedriva undervisning på distans i stället för i skolans lokaler. När de gäller de praktiska ämnena för elever inom Bygg, Fordon, Industri, El och VF-programmen, pågår planering för att i begränsad form undervisa i skolans lokaler.