MENY


Företagsakut inrättas för småföretagare

Den 25 mars presenterade regeringen ett krispaket som främst berör mindre företag. Åtgärderna ska lindra de ekonomiska konsekvenserna som spridningen av coronaviruset medför. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna där du som arbetsgivare enbart betalar ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25 000 kronor under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Det innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Åtgärden föreslås vara tillfällig och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Lånegaranti

Regeringen föreslår att företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till sin bank.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag inom sällanköpshandeln som hotell, restaurang och vissa andra verksamheter, föreslår regeringen att påskynda omförhandlingen av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Mer information om åtgärdpaketet och covid-19