MENY


Digital mottagning för snabbare vårdkontakt

I dag lanserar Region Gävleborg en e-tjänst för snabb kontakt med vården. Med den nya digitala coronamottagningen kan du enkelt få egenvårdsråd eller chatta med en sjuksköterska via din mobil, surfplatta eller dator.

Den digitala coronamottagningen är gratis och har öppet vardagar klockan 8–21. Den kan nås via 1177.se eller Region Gävleborgs hemsida. Här får vårdsökande en snabbare väg in till vården än via telefon som nu har långa väntetider.

– Det finns också inom kort möjlighet att nå coronamottagningen digitalt via 1177 på telefon, där tjänsten finns som ett knappval. Då skickar 1177 ut ett sms med en länk till chatten, säger Simon Nilsson, utvecklingschef inom hälso- och sjukvården.

Genom att logga in med mobilt BankID via mobil, surfplatta eller dator får den vårdsökande först svara på en rad frågor. Utifrån svaren ges egenvårdsråd om besvären är lindriga eller så erbjuds en vårdchatt med en sjuksköterska som kan bedöma vårdbehovet och guida den vårdsökande rätt.

Det finns också möjlighet till ett videosamtal om sjuksköterskan bedömer att det behövs.