MENY


Behöver du verkligen resa just nu?

Vi behöver alla hjälpas åt för att dämpa spridningen av coronaviruset och minska risken för onödig belastning på vården. 70-plussare bör begränsa sina sociala kontakter, och alla andra bör överväga om resan är nödvändig.

Tecknen på samhällsspridning av covid-19 och coronavirus i Sverige blir allt tydligare, särskilt i storstadsregionerna. För att dämpa spridningstakten är det viktigt att vi alla hjälps åt och visar varandra hänsyn. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra just nu.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats. Den som är sjuk ska inte resa alls.

För personer 70 år och äldre har Folkhälsomyndigheten förtydligat vikten av att sociala kontakter begränsas så långt det är möjligt.

De tidigare rekommendationerna nedan är fortsatt mycket viktiga, oavsett ålder.

Det här är det nya Coronaviruset/Covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Det upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom: torrhosta, feber och andningsbesvär och påminner om influensa. Symtomen kan likna en vanlig förkylning och de flesta blir lindrigt sjuka, men en del får svårare besvär som lunginflammation. Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har smittats. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Allmänna tips för att undvika smittspridning

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk eller hängig.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en engångsnäsduk.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  • Undvik att röra vid ansikte och ögon.

Information och kontaktvägar för dig som har frågor om coronaviruset