MENY


Utbildningen på CFL sker på distans från 18 mars

För att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset covid-19 kommer vuxenutbildningen på CFL Nordanstig att bedrivas på distans från den 18 mars. Beslutet har fattats av Hälsinglands utbildningsförbund.

Distansundervisningen bedrivs till att ett annat beslut fattas och CFL:s lokaler är stängda för all undervisning. Eleverna kommer att följa den planering och de anvisningar de får från sina lärare. Personal finns på plats i skollokalerna för att samordna distansundervisningen. Detta gäller så länge det inte finns någon allmän smitta i regionen eller om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras.

CFL Nordanstig bedriver vuxenutbildning från grundskole- upp till högskolenivå. Hälsinglands utbildningsförbund är huvudman.

För mer information

Lena Åslund-Lööf, rektor

010-454 12 41, 072-541 74 11