MENY
  • Startsida
  • / covid-19
  • / Information in other languages on the Covid-19 disease (Information om covid-19 på flera språk)


Information in other languages on the Covid-19 disease
(Information om covid-19 på flera språk)

Nu finns generell information om spridningen av coronaviruset på ett flertal språk med råd om hur du kan minska riskerna. Informationen finns även på teckenspråk.

The Folkhälsomyndigheten website has been updated with general information on hygienic actions that can be helpful in the effort of reducing risks of spreading the Corona-19 disease.

Nu finns ny information på ett flertal språk på Folkhälsomyndighetens webbplats. Det är allmänna råd och tips för att skydda sig själv och andra från att bli sjuk. Vikten av att undvika nära kontakt med sjuka människor och att stanna hemma om man känner sig sjuk betonas. Andra tips är god handhygien och enkla åtgärder som att hosta och nysa i armvecket.

Nytt är också en vägledning kring evenemang och sammankomster och ett verktyg för riskbedömning. Viktigt är att komma ihåg att det alltid är arrangören som är ansvarig för riskbedömningen.

Sedan en tid gäller ett förbud för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med 500 eller fler deltagare.