MENY

Dödsboanmälan

En del personer som avlider saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravning.

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader efter dödsfallet och skickas till skattemyndigheten för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker gör bouppteckningar.

Efterlevande kan också själva göra en bouppteckning. Information om det finns hos Skatteverket.

Om den dödes tillgångar inte räcker till begravningskostnader och andra utgifter kan ibland bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. När ett dödsbo saknar tillgångar kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten), för att göra en dödsboanmälan. I samband med dödsboanmälan kan du ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

En dödsboanmälan kan inte göras om det finns fastighet eller tomträtt.

Betala inga räkningar och säg upp eventuella autogirobetalningar som finns. En dödsboanmälan skall göras inom 2 månader.

Kontakt

Skicka ett meddelande till