Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet

1. Utbildningsutskottet ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare.

2. I utbildningsutskottets verksamhet ingår

 • förskola och allmän förskola
 • förskoleklass
 • grundskola och grundsärskola
 • fritidshem
 • annan pedagogisk verksamhet
 • elevhälsa
 • bibliotek
 • kommunens konstsamling
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

3. Utbildningsutskottets uppgifter

 • bereda samtliga ärenden som rör utbildningsutskottets verksamhet
 • uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde
 • fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Uppdaterad: 2018-03-27

Sidansvarig: Christina Myhrer, utskottssekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningsutskottets
ordförande

Erik Eriksson Neu (S)

Erik Eriksson Neu

 

073-829 74 14

Skicka meddelande till

Utbildningsutskottets
vice ordförande

Kent Hammarström (S)

Kent Hammarström

 

070-698 11 82

Skicka meddelande till

Utskottssekreterare

Christina Myhrer

Ulla Hånell

0652-361 70

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner