Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Sociala myndighetsnämnden

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016 beslutades att upprätta en social myndighetsnämnd.

Sociala myndighetsnämnden från 1 januari 2017.

Sociala myndighetsnämnden består av fem ledamöter.

Sociala myndighetsnämndens uppgifter

Sociala myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning med undantag av det som gäller omsorgen av äldre- och funktionshindrade.

Nämnden är kommunens socialnämnd när det gäller

  • individ- och familjeomsorg
  • övrig social omsorg

Övriga uppgifter

  • budget- och skuldrådgivning
  • serveringstillstånd med flera uppgifter enligt alkohollagen
  • kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
  • kontroll enligt tobakslagen och det som ankommer på kommunen enligt lotterilagen i de delar som rör värdeautomatspel och restaurangspel
  • ansvara för yttranden om ansökningar till försvarsmakten om antagning till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen
  • besluta om utdelning ur donationsfonder ställda under nämnndens vård.

Uppdaterad: 2017-11-01

Sidansvarig: Lena Jung, nämndsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Sociala myndighetsnämndens
ordförande

Åke Bertils (S)

Åke Bertils


070-288 09 21

Skicka meddelande till

Nämndsekreterare

Lena Jung

Ulla Hånell

0652-362 37

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner