Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.

Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten och nämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Gemensam överförmyndarnämnd 

Vi har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Sundsvall, Timrå och Ånge, "Överförmyndarnämnden Mitt". Nämndens ärenden handläggs vid överförmyndarkontoret i Sundsvall.

Den gemensamma överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare och representeras av förtroendevalda från samtliga fyra kommuner enligt följande:

Ordförande Lena Österlund (S), Sundsvall

Vice ordförande Karin Walldin (S), Nordanstig

Ledamöter
Bertil Swenson (M), Sundsvall
Lars-Åke Andersson (S) Sundsvall
Bo Sjödin (S), Timrå
Anette Lövgren (S), Ånge

Ersättare
Annelie Leman Hamrin (C), Sundsvall
Elisabeth Finné (V), Sundsvall
Michael Jonsson (L), Sundsvall
Lennart Tjärnvberg (C), Timrå
Yvonne Kardell, (C), Nordanstig
Anna Arvidsson (S), Ånge

Uppdaterad: 2018-12-03

Sidansvarig: Karin Walldin, ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Nordanstigs ledamöter i gemensam Överförmyndarnämnd
Carin Walldin
Telefon 070-573 43 55

Postadress:

Överförmyndarnämnden Mitt
851 85 Sundsvall

Besöksadress:

Norrmalmsgatan 6, Sundsvall

Telefon

060-19 10 00, växeltelefon
Telefontid:
09.00-11.00 alla vardagar
Expeditionstid:
Besök efter överenskommelse.

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner