Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 22 augusti 2017

Överförmyndarnämnden Mitt

Överförmyndarnämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.

Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten och nämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Överförmyndarkontoret i Sundsvall söker fler gode män för ensamkommande barn och ungdomar.

I vårt upptagningsområde (Sundsvall, Timrå, Nordanstig och Ånge) finns det boende i alla kommuner. Trycket är stort i hela landet att ta emot fler barn och ungdomar och som det ser ut kommer det att öppnas nya boenden i kommunerna. Nu söker vi fler gode män för ensamkommande barn och ungdomar för att kunna möta detta.

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd kan enligt särskild lag få en god man som har samma roll som förmyndare och vårdnadshavare.

Gemensam överförmyndarnämnd 

Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en gemensam överförmyndarnämnd, "Överförmyndarnämnden Mitt". Nämndens ärenden handläggs vid överförmyndarkontoret i Sundsvall.

Den gemensamma överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare och representeras av förtroendevalda från samtliga fyra kommuner enligt följande:

Ordförande Elisabeth Unander (S), Sundsvall

Vice ordförande Carin Walldin (S), Nordanstig

Ledamöter
Bo Sjödin (S), Timrå
Erik Rapp (S), Ånge
Bertil Swenson (M), Sundsvall
Lars-Åke Andersson (S) Sundsvall


Ersättare
Annelie Leman Hamrin (C), Sundsvall
Lennart Tjärnberg (C), Timrå
Kerstin Böhlmark (V), Sundsvall
Anette Lövgren (S), Ånge
Anna Erixon, (L), Sundsvall
Yvonne Kardell, (C), Nordanstig

Uppdaterad: 2017-01-18

Sidansvarig: Carin Walldin, ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Nordanstigs ledamöter i gemensam Överförmyndarnämnd
Carin Walldin
Telefon 070-573 43 55

Postadress:


Överförmyndarnämnden Mitt
851 85 Sundsvall

Besöksadress:


Norrmalmsgatan 6, Sundsvall

Telefon


060-19 10 00, växeltelefon
Telefontid:
09.00-10.00 alla vardagar
Expeditionstid:
10.00-11.00 alla vardagar
Övriga tider endast bokade besök

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner