Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

Myndighetsutskottet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2013 beslutades om fyra utskott.

Myndighetsutskottet - upphör 2016-12-31

1. Myndighetsutskottet består av fem ledamöter.

2. I myndighetsutskottets verksamhet ingår

  • individ- och familjeomsorg
  • övrig social omsorg
  • biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och av lagen om handel av vissa receptfria läkemedel
  • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet

3. Myndighetsutskottets uppgifter

  • bereda samtliga ärenden som rör myndighetsutskottets verksamhet
  • uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde
  • fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet
  • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Uppdaterad: 2018-03-27

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner