Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 25 september 2017

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsens mål 2017 - beslutade i KS § 7/2017-01-17

Barn och unga

1.  Under 2017 arbeta för en fullvärdig familjecentral, samt att antalet 
     besökande ökar.

2.  Öka delaktigheten bland barn och unga.

3.  Ökad samverkan mellan Utbildning och IFO, Social omsorg.

4.  Utbildningen ska utformas så att alla elver tillförsäkras en skolmiljö som
     präglas av trygghet och studiero.

Boendemiljö och kommunikation

5.  Skapa trygga boendemiljöer och påbörja bostadsbyggande i kommunen.

6.  Öka utbyggnaden av fiber i kommunen

7.  Erbjuda fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar åk 7 till och med 18 år

8.  Genomföra förstudie om byggande av allaktivitetshall.

9.  Aktivt driva frågan om utökad kollektivtrafik.

Näringsliv och arbetsmarknad

10.  Öka riktade insatser för integration i arbetslivet för personer som står
     utanför arbetsmarknaden.

Miljö och hälsa

11. Fortsätta arbeta utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom
      överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning, och
      implementera den i verksamheten

12. Prioriterade folkhälsomål:
      1, Delaktighet och inflytande i samhället.

13. Prioriterade folkhälsomål:
      11, Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.

14. Sänka sjukskrivningstalet bland anställda utifrån 2016 års nivå.

Kommunstyrelsens mål tidigare år

Uppdaterad: 2017-02-03

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd (S)
Monica Olsson
Monica Olsson

0652-361 96
073-275 56 92

Skicka meddelande till

Kommunstyrelsens
vice ordförande (C)

Stig Eng
Stig Eng

0652-361 05
070-397 63 23

Skicka meddelande till

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner