Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

Kommunfullmäktige (KF)

Första sammanträdet med nya kommunfullmäktige efter valet i september 2014

Första sammanträdet med nya kommunfullmäktige efter valet i september 2014

Kommunfullmäktige (KF) är högsta beslutande organet i kommunen

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" och kommunens högsta beslutande organ. Här avgörs hur skattebetalarnas pengar ska fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna.

Fullmäktige bestämmer taxor och avgifter och ställer krav på verksamheterna

Beslut om skatt, taxor och avgifter görs i fullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som väljer revisorer, utser ledamöter i styrelser och nämnder samt ställer krav på verksamhet och kvalitet för varje nämnd. 

KF bestämmer och kontrollerar och fattar beslut efter att ärenden varit i nämnderna

Kommunfullmäktige styr kommunstyrelse och nämnder genom att bestämma vad de ska göra och att kontrollera att uppdragen fullföljs. De ärenden man fattar beslut om har först behandlats i styrelser och nämnder.

KF presidium leder arbetet

Det är kommunfullmäktiges presidium som leder arbetet i fullmäktige.

De 31 ledamöterna väljs var fjärde år och alla jobbar inte bara med politik

Fullmäktige har 31 ledamöter, som väljs i allmänna val vart fjärde år. De flesta ledamöterna har vanliga arbeten på dagarna och ägnar sig åt politik på sin fritid. Många av ledamöterna sitter också med i nämnder eller styrelser. Alla fullmäktiges sammanträden är offentliga och du är välkommen som åhörare. Kommunalrådet är den av politikerna som är anställd heltid eller deltid av kommunen.

Vi som har rösträtt bestämmer, genom att rösta i våra kommunval, vilka som ska ingå i fullmäktige och vara det högsta beslutande organet i kommunen. På så sätt har vi genom våra val en stor möjlighet att påverka vilka som ska styra i vår egen kommun.

Allmänhetens frågestund

Fullmäktige har infört "Allmänhetens frågestund" på fullmäktiges alla sammanträden.

Om du har någon fråga till kommunfullmäktige kan du skicka den senast fem dagar före sammanträdet till:

Nordanstigs kommun
Eva Engström
Box 56
829 21 Bergsjö

Har du frågor om Allmänhetens frågestund ring:

kommunsekreterare Eva Engström på telefon 0652-361 03
eller använd kontaktformuläret till Eva, som finns i högerspalten.

Regler för allmänhetens frågestundWord

Om allmäna val i Sverige?

Läs om allmäna val

Uppdaterad: 2018-03-12

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Se KF-sammanträdena direkt i webbsändning

Här kommer du till sändningen

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner