Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Kommunala Handikapprådet

Handikapprådet är en instans för ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och olika handikapporganisationer. Kommunstyrelsen utser ordförande och minst en ytterligare ledamot i rådet. Rådet har minst 4 sammanträden per år.

Här kan du läsa protokollen

Handikapprådet består av

föreningsrepresentanter från
Afasiförbundet
De Handikappades Riksförbund, DHR
Diabetesföreningen
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB
Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar i norra Hälsingland, IFS
Synskadades Riksförbund, SRF
Hörselskadades förening

kommunstyrelsens representanter 2015-2018
Åke Bertils, S, Ordförande
Lenna Lindblom, M, Vice ordförande
Stig Eng, C, Ledamot

Teres Burström, sekreterare

Uppdaterad: 2017-11-27

Sidansvarig: Teres Burström, utskottssekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utskottssekreterare

Teres Burström

Ulla Hånell

0652-361 56

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner