Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 17 oktober 2017

KS Omsorgsutskott

På kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2013 beslutades om fyra utskott.

Omsorgsutskottet

1. Omsorgsutskottet består av sju ledamöter och sju ersättare.

2. I omsorgsutskottets verksamhet ingår

 • kommunal hälso- och sjukvård
 • ​äldreomsorg
 • omsorg om funktionshindrade
 • hemsjukvård
 • individ- och familjeomsorg
  • dödsboanmälan
  • serveringstillstånd
  • budget- och skuldrådgivning
  • försörjningsstöd
 • biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och servcie till vissa funktionshindrade
 • kost och städ
 • anhörigstöd
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning inklusive särvux och undervisning i svenska för invandrare
 • färdtjänstens och riksfärdtjänstens ekonomi och reformering av regelverk
 • flykting- och invandrarverksamhet
 • arbetsmarknadsverksamhet
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområden.

3. Omsorgsutskottets uppgifter

 • bereda samtliga ärenden som rör omsorgsutskottets verksamhet
 • uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde
 • fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet
 • omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Uppdaterad: 2017-04-19

Sidansvarig: Teres Burström, utskottssekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Omsorgsutskottets
ordförande

Åke Bertils (S)

Åke Bertils


070-288 09 21

Skicka meddelande till

Omsorgsutskottets
vice ordförande

Carina Olsson (C)

Carina Olsson


073-653 36 13

Skicka meddelande till

Utskottssekreterare

Teres Burström

Ulla Hånell

0652-361 56

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner