Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Laglighetsprövning

Ett redan fattat politiskt beslut kan du påverka genom att överklaga.

Vem har rätt att överklaga?

Det är bara du som är folkbokförd i kommunen, är EU-medborgare och bosatt i kommunen, äger fast egenom här eller ska betala kommunalskatt här som får göra laglighetsprövningar (Kommunallagen 1:5, 13:1).

Vid laglighetsprövning kan domstolen endast pröva lagligheten, det vill säga kontrollera om det gått rätt till när beslutet fattats eller om det strider mot lagen. Vid en laglighetsprövning kan ett beslut bara bli upphävt. Domstolen kan alltså inte ändra ett beslut som överklagats genom laglighetsprövning.

Vilka tidsgränser gäller för överklagande?

Din överklagan måste ha kommit till Förvaltningsrätten i Falun inom tre veckor (21 dagar) från den dag då protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.

Hur och vart skickar jag överklagan?

Tala om vilket beslut du överklagar och vilken person eller nämnd som fattat beslutet. Berättta också varför du tycker beslutet inte är riktigt. Bifoga dokument som du tycker visar din uppfattning.

Underteckna och skriv ditt namn, postadress och telefonnummer.

Skicka till

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
791 21 Falun

Om du undrar över något

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03
eva.engstrom@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-02-22

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner