Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Förvaltningsbesvär

Ett redan fattat politiskt beslut kan du påverka genom att överklaga.

Överklaga beslutet

Beslut som påverkar dig personligen, exempelvis beslut om bygglov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär.

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas. Tala om vilket beslut du överklagar genom att exempelvis ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Vilka tidsgränser gäller för överklagande?

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till oss senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Falun.

Hur och vart skickar jag överklagan?

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning. Skriv ditt namn, postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska

lämnas in till oss på Södra Vägen 14 i Bergsjö eller skickas till

Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller kommun@nordanstig.se

Om du undrar över något

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03
eva.engstrom@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-03-12

Sidansvarig: Eva Engström, kommunsekreterare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kommunsekreterare

Eva Engström
Eva Engström

0652-361 03

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner