Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Åtgärdspaket för budgetminskning 2015-2018

Här hittar du samlad information gällande förslaget till åtgärdspaket för budgetminskning 2015-2018. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt, så att du som medborgare kan ta del av hur arbetet fortskrider.

2015-05-25

Genomgång och analys av hemtjänstverksamheten

​2015-05-13

Interpellation om besparingsplanen
-se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 4 maj 2015

Tor Tolander (M) ställde en interpellation, en fråga till kommunstyrelsens ordförande om besparingsplanen under sammanträdet.

2015-05-08

Information från verksamhetschef David Lindqvist

2015-04-02

Tjänsteutlåtande från vård- och omsorgschef
Malin Ruthström

2015-03-18

Rapport från PwC - Marginaleffekt på en ny eller en förlorad invåvare

Observera att rapporten visar marginaleffekten vid en invånare, det går alltså inte att räkna om dessa siffror på en hel population.
Siffrorna baseras på taxeringsåret 2013.

Bakgrund

Nordanstigs kommun har under en längre tid haft ökande kostnader. Kortfattat innebär det att det snart inte kommer att finnas nog med pengar för att bedriva verksamheter som kommunen idag bedriver, och det kan påverka dig som medborgare. Med anledning av detta måste Nordanstigs folkvalda politiker agera.

Den 1 december 2014 gav därför kommunfullmäktige förvaltningen, kommunens anställda tjänstemän, i uppdrag att ta fram ett åtgärdsförslag för budgetminskning (beslut §113/2014, pkt 4). Mot bakgrund av detta beslut ska Nordanstigs kommun minska budget med 50 miljoner. Justeringen ska ha full årseffekt senast 2018.

Ledningsutskottet - 5 mars 2015

Torsdagen den 5 mars 2015 behandlade ledningsutskottet det lagda tjänstemannaförslaget.

Kommunstyrelsen - 19 mars 2015

Torsdagen den 19 mars 2015 kommer kommunstyrelsen att behandla ledningsutskottets förslag. För att stärka ditt inflytande som medborgare i processen håller vi medborgardialoger under tidsperioden mellan ledningsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden.

Kommunfullmäktige - 7 april 2015
- Björkbacken avvecklas som särskilt boende och åtgärder inom kommunledningskontoret och social omsorg

Tisdagen den 7 april 2015 hölls ett extrainsatt kommunfullmäktige. Där beslutade politiken att påbörja avveckling av Björkbacken som särskilt boende. Kommunfullmäktige godkände även förslaget till reviderad budget 2015 vilket innebär åtgärder inom bland annat kommunledningskontoret och social omsorg.

Förslaget från tjänstemännen

Utifrån det uppdrag som tjänstemännen fått från politiken, har tjänstemännen tagit fram ett åtgärdsförslag. Insatserna i åtgärdsförslaget är fördelade inom alla verksamhetsområden i förhållande till storlek. Enligt förslaget ska en mindre del av insatserna, 10 miljoner, åstadkommas genom olika kommunövergripande åtgärder. Den återstående delen, 40 miljoner, ska enligt förslaget tas ur befintliga personalkostnader i verksamheterna. Det motsvarar ungefär 80 årsarbetare i hela kommunorganisationen.

Förslaget från tjänstemännen har överlämnats tillbaka till Nordanstigs folkvalda politiker den 23 februari 2015. I samband med detta gick vi ut med ett pressmeddelande.

Ditt inflytande som medborgare
- medborgardialoger i Hassela och Harmånger

Du som medborgare i Nordanstigs kommun har möjlighet att påverka den politiska processen, genom att delta i något av de dialogmöten som vi håller i kommunen. Det kommer att hållas två dialogmöten; ett i den västra delen av kommunen, i Hassela den 10 mars 2015, och ett i den östra, i Harmånger den 17 mars.

Som ungdom kan du påverka genom att besvara de frågor som skickas ut till Nordanstigs SMS-panel (den 10 och 13 mars). Svaren från SMS-panelen kommer att vidarebefordras till kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.

Medborgarnas förslag till politikerna, från medborgardialogen i Hassela den 10 mars 2015

Vad händer sen?

När våra folkvalda politiker har fattat ett beslut om vad åtgärdspaketet ska innehålla, så kommer de även att ge ett uppdrag om genomförande till förvaltningen. Det blir då upp till tjänstemännen i Nordanstigs kommun att ta ställning till hur genomförandet ska gå till.

Har du frågor eller förslag?

Om du har frågor kan du skriva ner din fråga i ett mejl och skicka till
kommun@nordanstig.se 

Kom ihåg att det du skickar till oss registreras och blir en offentlig handling, det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.


Uppdaterad: 2016-08-12

Sidansvarig: Fredrik Pahlberg, kommunchef

Prenumeration & synpunkter
Prenumerera

Fyll i din e-postadress för att prenumerera på den här sidan

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner