Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Socialpsykiatri – Lotsen

Huset där boendestödet Lotsen har sin verksamhet

Lotsen är kommunens verksamhet inom socialpsykiatrin och består av tre verksamheter -

  • Bostad med särskild service
  • Sysselsättning
  • Boendestöd

Lotsen bostad med särskild service

Boende med särskild service är ett boende inom socialpsykiatrin och riktar sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar.

Boende med särskild service finns för personer som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ett ordinärt boende. Du bor i egen lägenhet, en eller två personal ur arbetsgruppen verkar som din/dina personliga kontaktmän och tillsammans med dem utformar du en plan för ditt behov av stöd i det dagliga livet, en så kallad genomförandeplan. Du kan få praktisk hjälp i hemmet, personlig omvårdnad och möjlighet till kultur- och fritidaktiviteter, allt anpassat efter dina individuella behov.

Lotsens boende ligger i ett hyreshus i Bergsjö och består av sex lägenheter och gemensamhetslokaler. Personalen på boendet är utbildade och har bred erfarenhet.

Kommunens sjuksköterska är omvårdnadsansvarig för Lotsens boende.

Boendet är bemannat vardagar klockan 08.00-20.30 och
helger mellan 09.00-20.30.

Lotsen sysselsättning

Lotsens sysselsättning är en individuellt anpassad dagverksamhet för personer som beviljats sysselsättning. Här träffas man för att umgås och/eller för att utföra olika aktiviteter.  Vår strävan är att den enskildes behov av sysselsättning ska styra utbud och innehåll. Varje individ skall genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att utforma innehållet i den dagliga verksamheten.

Lotsens sysselsättning har öppet måndag- torsdag klockan 13.00-16.00.

Boendestöd

Ges som individuellt anpassat vardagsstöd till personer över 18 år med psykiska funktionshinder .

Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Boendestöd arbetar måndag- fredag klockan 08.00-16.00.

Ansök hos biståndshandläggare

Du ansöker hos kommunens biståndshandläggarelänk till annan webbplats, de utreder ditt behov av stöd eller hjälp och beviljar behovet av insatsen.

Arbetsmetoder

Lotsens personal arbetar utifrån arbetsmetoderna:

  • Ett Självständigt Liv (ESL)    
  • Motiverande samtal (MI)   

Motiverande Samtal (MI)

Är en metod för att underlätta för en individ att förändra ett beteende och ett försök att hjälpa individen att lösa sina motsträviga känslor för att motiveras till förändring av ett eller flera beteenden.

Det finns tre viktiga färdigheter för att bana väg för förändring: tydlig empati, värme och äkthet.

Avsikten är att genom vägledning i diskussion låta individen komma på lösningar på sina problem genom att undersöka sina egna känslor. Individen kan på så sätt själva avgöra på vilket sätt de behöver förändras

Handledaren försöker i viss mån styra samtalet och influera till att överväga förändring.

Ett självständigt liv (ESL)

ESL-metoden rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer, metoden har visat på mycket goda resultat.

ESL-metoden bygger på att individen ska kunna leva ett mer självständigt liv, metodiken är ett komplement till medicinering och träning.

Genom att arbeta för att höja de mest grundläggande färdigheterna inom olika livsområden ex. att sköta den personliga hygienen, att sköta sin medicinering, att knyta sociala kontakter och att uppmärksamma tidiga varningstecken kan man minska antalet återfall, bli mer kunnig om sin funktionsnedsättning och fungera bättre socialt.

I ESL manualen ”Steg för Steg” finns mallar till hjälp att bena ut de livsområden personen har störst behov av att utveckla. Man kan arbeta enskilt eller i grupp, genom samtal, rollspel och utbyte av erfarenheter tillsammans med människor med liknande funktionsnedsättning. Individen kan även få hemuppgifter till exempel utföra praktiska moment i vardagen.

ESL-metodiken har gett goda resultat bland dem vi stödjer, det är roligt när det dagliga arbetet ger resultat och individen börjar leva ett självständigare liv.

Uppdaterad: 2017-11-02

Sidansvarig: Sigrun Mårtensson, enhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Lotsen
Alvägen 12 A, 12 B
Bergsjö

Högen 11:12

0652-100 42

Boendestöd
Bållebergsvägen 5B
Bergsjö
0652-361 14

Enhetschef för
socialpsykiatrin Lotsen och
Boendestöd

Sigrun Mårtensson

Sigrun Mårtensson

0652-362 16
073-275 20 68

Besöksadress
Bållbergsvägen 5B
829 50 Bergsjö

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
072-205 28 25

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner