Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 12 december 2018

Kunduppföljning personlig assistans 2014

Kunderna tycker att de har en bra assistans visar den uppföljning som vi gjorde i augusti 2014.

Vi gjorde en uppföljning för att få veta vad kunderna tycker om det stöd och den service de använder sig av. Uppföljningen omfattar de kunder som har kommunen som anordnare av sin assistans och Kompis Assistans som utförare.

Resultatet från kunduppföljningen 2014 visade att Nordanstig har en bra personlig assistans

Kunderna har fått svara på frågor

De kunder som valt kommunen som assistansanordnare och därmed fått Kompis Assistans som utförare har fått möjlighet att svara på frågor om sin assistans.Vid uppföljningen var det tre kunder som hade personlig assistans genom kommunen.

Vad fick kunderna svara på?

Kunderna svarade bland annat på frågor:

  • om de får assistans på alla beviljade timmar
  • om de har inflytande över assistansen
  • om de får ett bra bemötande
  • om de kan nå någon ansvarig alla veckodagar
  • om de har inflytande över vilka som ska anställas som assistenter
  • om de vet vart de ska vända sig med synpunkter och frågor gällande assistansen

Genomförandeplan

I kvalitetsuppföljningen har vi också kontrollerat om kunderna har genomförandeplaner. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska alla kunder ha en genomförandeplan. 

  • Genomförandeplanen ska ge en samlad bild av hur insatserna ska genomföras för den enskilde.
  • Den enskilde och/eller dess företrädare ska göra planen tillsammans med utföraren.
  • Planen är till för att stärka den enskildes inflytande och vara ett arbetsverktyg för personalen.

Vår uppföljning visade att samtliga kunder i uppföljningen har genomförandeplaner.


Här kan du läsa hela kunduppföljningen 2014


Uppdaterad: 2018-08-09

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner