Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 12 december 2018

Kunduppföljning personlig assistans 2012

Omsorgs- och lärandenämnden beslutade på sitt sammanträde 2012-10-17 i §144 att ordet kund ska användas istället för brukare från 2013-01-01.

Brukarna tycker att de har bra assistans 2012 visar den uppföljning av personlig assistans som vi gjorde i augusti samma år.

Vi gjorde en uppföljning för att få veta vad brukarna tycker om det stöd och den service de använder sig av.

Resultatet från brukarundersökningen 2012 visade att Nordanstig har bra personlig assistans

Brukarna av personlig assistans är mycket nöjda med Kompis Assistans som utförare visar brukaruppföljningen.

Alla brukare har fått svara på frågorna

De personer som valt kommunen som assistansanordnare och därmed fått Kompis Assistans som utförare har fått möjlighet att svara på frågor. Det är i dagsläget tre brukare som har personlig assistans genom kommunen.

Vad fick brukarna svara på?

Brukarna svarade bland annat på frågor om vad man tycker om det stöd och den service man får:

 • om de får den hjälp de vill ha
 • om de har inflytande över assistansen
 • om de vet vem de ska vända sig till i olika situationer
 • om man vågar framföra sina synpunkter till ansvariga för assistansen
 • om man känner till hur man rapporterar fel och brister i verksamheten.

Frågor om genomförandeplanen

I kvalitetsuppföljningen har vi också kontrollerat om brukarna har genomförandeplaner. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska alla brukare ha en genomförandeplan. 

 • Genomförandeplanens ska ge en samlad bild av hur insatserna ska genomföras för den enskilde brukaren.
 • Brukaren och/eller dess företrädare ska göra planen tillsammans med utföraren.
 • Planen är till för att stärka brukarens inflytande och vara ett arbetsverktyg för personalen.

Vår uppföljning visade att samtliga brukare har genomförandeplaner.

Här kan du läsa hela rapporten för 2012

Rapport Brukarundersökning 2012 Upplevd kvalitet inom personlig assistans i Nordanstigs kommunPDF

Bakgrund och fakta om brukarundersökningen 2012

Nordanstigs kommun lade ut personlig assistans på privat utförare 2010. Övertagandet skedde vid en verksamhetsövergång i februari 2011.

Den kvalitetsuppföljning vi har gjort 2012 är den första sedan Nordanstigs kommun lade ut personlig assistans på privat utförare. Vi kommer att göra liknande uppföljningar varje år för att se att utföraren håller god kvalitet på assistansen.

Det är Margareta Sjögren som är ansvarig för att följa upp kvaliteten inom personlig assistans.

 • Undersökningen riktade sig till de i Nordanstigs kommun som har valt kommunen som anordnare och i och med det fått Kompis Assistans som utförare.
 • Uppföljningen gjordes som en semistrukturerad intervju där samma frågor ställdes till de tre brukarna. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter vilket gav dem samma möjlighet att säga sin åsikt om samma frågor.
 • Det var 15 frågor att svara på och tre personer som svarade. Andelen undersökta är väldigt låg eftersom det inte är fler brukare än så men det ger oss ändå vägledning i våra frågor.
 • Syftet med undersökningen är att ta reda på hur brukarna ser på sin assistans, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Frågarna har ställts bland annat utifrån gällande lagar och vad Socialstyrelsen tycker är viktigt.

Allt fler kommuner använder andra utförare än kommunen

Allt fler kommuner lägger ut sina assistansenheter på entreprenad. År 2011 var det tolv kommuner i Sverige som upphandlat personlig assistans. En av dem var Västerås där assistansen gick över från kommunal till privat regi.  När brukarna där i dag får frågan hur det fungerar svarar de att det fungerar lika bra eller bättre än vad den gjorde tidigare.

Uppdaterad: 2018-08-09

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner