Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Granskning av utförare av personlig assistans

Granskning av utförare personlig assistans februari 2013

Nordanstigs kommun ska årligen genomföra kvalitetsuppföljningar av den personliga assistans som lagts ut på privat utförare. Det är Kompis Assistans som genom avtal med kommunen utför assistansen.

Syftet med uppföljningen/granskningen är att säkerställa att det är god kvalitet på den verksamhet som bedrivs och att man som utförare följer gällande regelverk.

Uppföljningarna har utförts på uppdrag av Omsorgs- och lärandenämnden.

I granskningen har vi utgått från de specifika krav som ställdes i förfrågningsunderlag för ”Utförande av personlig assistans enligt LSS/LASS, Nordanstigs kommun” samt socialstyrelsens allmänna råd om ledningssystem för kvalitet.

Redovisning

Genomförandeplaner

Aktuella genomförandeplaner finns för de kunder som har Kompis Assistans som utförare. En genomförandeplan upprättas omgående för ny kund och revideras årligen. Man arbetar med stor delaktighet för kunden. För att hålla genomförandeplanerna levande stämmer man av dem på varje personalmöte.

Kompetens

Ingen specifik utbildning krävs för nyanställda. Man utgår från personlig lämplighet och satsar mycket på kompetenshöjning.

Alla nya medarbetare får introduktion till arbetet. Beroende på kundens behov ser den olika ut i längd och genomförande. Alla nya medarbetare går också en heldags assistentintroduktion. 

Under 2012 har man förutom introduktionsdagen haft

  • En totalt fyra dagars utbildning i ”Rollen som assistent”.
  • Fördjupningskurs i ”Rollen som assistent”.
  • Assistentträff centralt under två halvdagar.
  • Föreläsning i bemötande.
  • HLR/ABC (Hjärt- och lungräddning/Andning, blödning, chock) och genomgång av hjärtstartare.

Man har också haft specifik utbildning för arbetsledarna i

  • Rekrytering.
  • Svåra samtal.
  • Vårt kollektivavtal.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Utvecklingssamtal.

Månadsmöten

Arbetsledningen har arbetsplatsträffar med medarbetarna en gång i månaden.

Värdegrund

Man arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Värdegrund står ständigt på dagordningen.

Avvikelser

Man har inte haft några avvikelser. Man har inte haft någon Lex Sarah. Några synpunkter och klagomål har heller inte kommit in.

Kunderna/god man är informerade om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål samt hur man går tillväga.

Dokumentation

Verksamhetsledaren ansvarar för anteckningar i kundernas journal. Anteckningarna är elektroniska och skyddade för obehöriga att läsa.

Samverkan

Samverkan fungerar bra med alla parter. Två gånger per år har man uppföljningsmöten med kunden och/eller god man för att gå igenom vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

Kommunen och Kompis Assistans ledning träffas två gånger per år för uppföljningsmöte. Vid behov har man även kvartalsmöten. 

Uppdaterad: 2018-08-09

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner