Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Information till utförare

Vi tillämpar LOV (Lagen om valfrihet) inom personlig assistans.

Bli utförare av personlig assistans

Kunden väljer själv vem av våra godkända utförare som ska utföra den personliga assistansen. Vi kan därför inte garantera några uppdrag till utförarna inom valfrihetssystemet. Om kunden inte gör ett aktivt val erbjuder vi ett ickevalsalternativ utifrån en turordningslista.

De som vill bli godkända som utförare ska leva upp till de kvalitetskrav och villkor som redovisas i anbudsförfrågan.

Samtliga krav ska vara uppfyllda under hela avtalstiden. Ett av kraven är att utföraren ska ha ett kvalitetssystem som uppfyller de krav som anges i LSS lagstiftningen. I övrigt gäller de villkor som specificeras i anbudshandlingarna. Detta gäller även då tjänster utförs enligt SFB (Socialförsäkringsbalken)

Vi kommer att följa upp verksamheten kontinuerligt för att garantera att kunderna får sin personliga assistans utförd med god kvalitet.

Upphandling enligt LOV innebär att anbud kan lämnas in så länge vi annonserar uppdraget.

Uppdaterad: 2018-08-09

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner