Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 22 juli 2018

Fritt val av personlig assistans - LOV

Du väljer själv utförare för din personliga assistans

Du som har beslut om personlig assistans

Som kund kan du välja vem som ska utföra din assistans.

Om du vill ha din assistans genom kommunen får du något av de privata företag som blivit godkända som utförare av personlig assistans inom LOV (Lagen om valfrihet) och som kommunen har avtal med.

Alla utförare som uppfyller kommunens krav blir godkända

Alla utförare som uppfyller kommunens krav för godkännande blir godkända men det är kommunen som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det är ingen begränsning i antalet utförare.

Vi presenterar de utförare som är godkända på vår webbplats

Du kan också få skriftlig information från din biståndshandläggare.

Gör så här för att välja utförare genom kommunen

Är du redan beviljad personlig assistans och är intresserad av att få din assistans genom kommunen tar du kontakt med din biståndshandläggare.

Bakgrund

Lagen om Valfrihet (LOV) kom 2009

Den 1 januari 2009 trädde en ny lag i kraft, lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen innebär att kommunerna kan erbjuda kunderna inom äldre- och handikappomsorg att själva välja utförare av olika tjänster som hemtjänst, service eller särskilt boende.

I februari 2010 beslutade kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun att införa valfrihet inom hemtjänst. Våren 2016 tog kommunstyrelsen bestlutet att inför LOV även inom personlig assistans.

Uppdaterad: 2017-11-01

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner