Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

Palliativa gruppen


Den Palliativa* gruppen är till för att på ett kompetent och kontinuerligt sätt kunna möta utökat behov av vård i hemmet, i livets slutskede.

*Palliativ: lindrande vård i livets slutskede

Palliativa gruppen vänder sig till personer som, oavsett ålder, vill dö i sitt eget hem. Såväl den enskilde som anhöriga kan ansöka om palliativ vård direkt till kommunens biståndshandläggare.

När behov uppstår så organiserar och schemalägger den palliativa gruppen sitt arbete för den person som är i behov av vård i livets slutskede.

Samarbete med biståndshandläggare och en representant från palliativa gruppen kan ske redan vid vårdplaneringen på sjukhuset. Detta för att ge trygghet för personen och anhöriga inför hemkomsten.

Gruppen samarbetar även nära med Anhörigstöd som på olika sätt kan bidra med stöd till närstående.

Lagrum och beslut

  • SoL (socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
  • Beslut om omfattning fattas enligt SoL eller LSS (under 65 år)
  • HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)

Uppdaterad: 2017-06-08

Sidansvarig: Elisabeth Larsson, samordnare palliativa gruppen

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Palliativa gruppen        

Nordanstigs kommun   

Samordnare Palliativa gruppen

Elisabeth Larsson

Agneta Tingelöf

Telefon
0652-360 00 växel

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
072-205 28 25

Skicka meddelande till

Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner