Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt 24§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialstyrelsens (SoS) allmäna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård, ska det finnas en sjuksköterska som svarar för

  • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna.
  • att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
  • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
  • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen.
  • att patienten får den vård och behandling som en läkare förordnat om.
  • att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.

I arbetet ingår också att följa upp avvikelserapporter, dels inom den egna verksamheten och dels mellan kommun och landsting.
Allvarligare avvikelser kan MAS anmäla till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.
Den som har synpunkter på den kommunala hälso- och sjukvården kontaktar MAS via telefon, brev eller e-post.

Uppdaterad: 2018-08-24

Sidansvarig: Anna Finnström, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska, MAS

Anna Finnström

Ewa Jonsson

0652-362 35
070-323 52 83

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
072-205 28 25

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner