Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Försäljning av tobak

För att få sälja tobak ska en anmäla göras till kommunen senast när verksamheten påbörjas.  I Nordanstigs kommun är det Omsorgs- och Lärandenämnden som tar emot anmälan.

Anmälningsblankett med anvisningar finns här nedan.

Åldersgräns 18 år och skyltning

De regler som gäller för försäljning av tobak finns i tobakslagen  (1993:581).

Den som säljer tobak ska förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år, annars får tobaken inte lämnas ut. Vid tveksamhet om en köpares ålder bör legitimation begäras om personen ifråga ser ut att vara under 25 år. Tobak får heller inte lämnas ut om det finns särskild anledning att tro att den ska lämnas vidare till någon som inte fyllt 18 år (så kallad langning).

Skylt om åldersgränsen 18 år ska placeras tydlig och klart synbar, normalt i anslutning till kassan.

Egentillsyn

Den som säljer tobak är skyldig att utöva särskild tillsyn (egentillsyn) över försäljningen samt utarbeta ett program för egentillsynen. Syftet med egentillsynen är att handlaren ska ha kontroll över tobaksförsäljningen och säkerställa att försäljningen sker i enlighet med tobakslagens bestämmelser. Handlaren är skyldig att se till att personalen har de kunskaper som krävs för att försäljningsreglerna ska följas.

Varningstext och marknadsföring

Tobaksvaror får inte säljas om de saknar giltig svensk varningstext.

Den enda marknadsföring av tobak som får förekomma är måttfulla, kommersiella meddelanden inne på försäljningsstället. Sådan information får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak. Utanför försäljningsstället får ingen tobaksreklam förekomma.

Tillsyn

Tillsynen över att tobaksförsäljningen bedrivs enligt gällande regler utövas av kommunen. Tillsynen i Nordanstig ansvarar Hudiksvalls kommun för sedan den 1 november 2011. Hudiksvalls kommun sköter handläggning och tillsynsärenden gällande folköl, tobak, serveringstillstånd samt kontroller av försäljning av receptfria läkemedel.

Uppdaterad: 2017-10-04

Sidansvarig: Laila Hellberg, utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Utredare
Hudiksvalls kommun

Laila Hellberg

0650-198 13
072-710 49 33

Skicka meddelande till
Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner