Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Serveringstillstånd

I Nordanstigs kommun handläggs ärenden om serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och försäljning av vissa receptfria läkemedel av Hudiksvalls kommun.

Servering av spritdrycker, vin och starköl

Enligt alkohollagen (2010:1622) krävs ett serveringstillstånd för försäljning av alkoholhaltiga drycker. Ansökningshandlingar och anvisningar hittar du längst ner på denna sida.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. Serveringstillståndet kan avse servering till allmänheten året runt, årligen under en viss tidsperiod, vid ett enstaka tillfälle eller under en viss tidsperiod vid ett enstaka tillfälle. Serveringstillståndet kan även avse servering till förening, företag eller annat slutet sällskap under samma tidsperioder.

Förutsättningar för ett tillstånd

Ett serveringstillstånd får endast medges om den sökande visar sig lämplig att utöva verksamheten med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden.

Tillståndsenheten skall ta särskild hänsyn till om den sökande visar sig lämplig med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Sökanden ska visa att serveringsstället har ett kök för allsidig matlagning och kan erbjuda lagad mat.

För alla permanenta och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten krävs att minst 50% av de som företräder bolaget skall ha kunskaper i alkohollagen. Via Tillståndsenheten får de sökande avlägga ett kunskapsprov via Folkhälso-myndigheten, vilket måste genomföras med ett godkänt resultat. Vid en ansökan har den sökande tre chanser att klara krögartestet

Tillsyn

Tillståndsenheten har ansvar för tillsyn och kontroll att servering av alkohol sker under ansvarsfulla former. Vid en tillsyn kontrolleras bland annat ordning och nykterhet, att underåriga inte serveras alkohol, kontroll av personalens anställningsförhållanden och att inköpta volymer alkohol överensstämmer med bolagens fakturering.  

Uppdaterad: 2018-02-28

Sidansvarig: Laila Hellberg, utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt
Utredare
Hudiksvalls kommun

Laila Hellberg

0650-198 13
072-710 49 33

Skicka meddelande till
Länkar

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner