Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Ekonomiskt bistånd

Har du hamnat i ekonomiska problem och prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du söka ekonomiskt bistånd (socialbidrag), för att klara viktiga utgifter som t.ex. mat och hyra.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Första kontakten med oss tar du per telefon. Här svarar handläggaren på frågor och gör eventuellt en preliminär bedömning av din ekonomiska situation. Därefter får du en tid med en socialsekreterare för ett personligt möte där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar för att lösa problemet.

För att kunna göra en bedömning när du ansöker om ekonomiskt bistånd krävs att du redovisar alla uppgifter om din och din familjs ekonomi. När du träffar din handläggare skall du därför ha med dig en rad olika papper. Till höger under rubriken Blanketter finns länkar till blanketter som du ska ta med vid besöket. Där finns också en länk till ansökningsblanketten för ekonomiskt bistånd.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en beräkning för hushållets kostnader. Se nedan om riksnorm och övriga utgifter. Om du har egna inkomster påverkar det storleken på det ekonomiska biståndet.

En förutsättning för att du ska kunna få ekonomiskt bistånd är att du själv gör vad du kan för att bli självförsörjande. Har du andra tillgångar som besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska dessa användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Om du kan arbeta ska du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Har du blivit anvisad praktik, arbetsprövning eller arbetsträning är du skyldig att följa uppgjord planering för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om du är sjuk ska du kunna visa upp läkarintyg. Sammanboende är vanligtvis skyldiga att försörja varandra. Därför skall allas inkomster redovisas för att se om man har rätt till ekonomiskt bistånd.

Riksnorm räknas efter antalet personer i hushållet

Riksnormen bestäms av regeringen. Under 2015 är riksnormen för ensamstående 3 880 kr och för ett sambopar 6 360 kr. Normen för barn är olika beroende på hur gammalt barnet är.

Om du får ekonomiskt bistånd är det uträknat utifrån en riksnorm. Det ska täcka de vanligaste utgifterna i hushållet som

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hygienartiklar
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar, telefon och TV-licens

Övriga utgifter

Utöver det bistånd du får uträknat från riksnormen, kan du också få hjälp med kostnader för

 • boende
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • avgift för medlemskap i A-kassa och fackförening

Andra nödvändiga kostnader

Ibland har du andra kostnader som är nödvändiga för att ha en skälig levnadsnivå. Ta med dessa kostnader vid ansökan. Detta gäller t.ex. kostnader för

 • läkarvård
 • medicin
 • akut tandvård
 • glasögon

Provberäkning

För att få aktuella uppgifter om riksnorm eller göra en provberäkning av hur mycket du kan få i ekonomiskt bistånd, se under rubriken Länkar till höger.

Om jag inte är nöjd?

Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. När du får beslutet om avslag på¨din ansökan, får du också information om hur du kan överklaga.

Sekretess

All personal inom socialtjänst har sekretess och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter sparas elektroniskt enligt gällande lag.

Uppdaterad: 2018-07-26

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Socialchef

Kristina Berglund

David Lindqvist

0652-360 00 växel
070-669 24 31

Skicka meddelande till

Telefontid
Måndag-Fredag
klockan 08.30-09.30

0652-362 31 reception
0652-360 00 växel

Fax
0652-361 50

Besöksadress

Kommunkontoret
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner