Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Färdtjänst

Från och med 1 februari 2016 har Region Gävleborg, X-trafik, ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Om du behöver göra en ny ansökan

eller förnya ett tillstånd kontaktar du X-trafiks färdtjänsthandläggare
0771-12 12 11.

Färdtjänsthandläggaren har telefontid måndag-fredag 8.00-11.30 och
12.30-16.00, fredagar till 15.00.

Du kan också skicka e-post till fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se

Beställning och avbokning av resor

gör du även i fortsättningen till Serviceresor på 0771-64 64 65.

Beställ resa via e-post

Du kan också beställa resa genom att skicka e-post till bokning.serviceresor@regiongavleborg.se och du behöver uppge

 • namn
 • födelsenummer eller kundnummer
 • var du vill hämtas
 • vart du vill åka
 • hur många som åker
 • hjälpmedel/chaufförsservice
 • vilken dag och tid.

E-posten hamnar i turordning tillsammans med de som ringer och bokar resorna. Det innebär att den besvaras lika fort som ett vanligt samtal. E-postar man när Beställningscentralen är stängd besvaras det så fort vi öppnar. Det går inte att boka via e-post på natten.

Beställ resa via SMS

Skicka ett SMS till  71370. I meddelandetexten skriver du serviceresa och gör ett mellanslag och sedan bokningen. Du behöver uppge

 • namn
 • födelsenummer eller kundnummer
 • var du vill hämtas
 • vart du vill åka
 • hur många som åker
 • hjälpmedel/chaufförsservice
 • vilken dag och tid

SMS:et hamnar i turordning tillsammans med de som ringer och bokar resorna. Det innebär att SMS:et besvaras lika fort som ett vanligt samtal. SMS:ar man när Beställningscentralen är stängd besvaras det så fort vi öppnar. Det går inte att boka via SMS på natten.

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst ska ske skriftligt och undertecknas av den enskilde eller dennes gode man.

Färdtjänstresor

Färdtjänst är ett sätt att åka kollektivt, det innebär att man kan få åka tillsammans med andra. Resor får göras inom Nordanstigs kommun, max 300 resor/år.

För resor från den egna kommunen till en annan kommun krävs särskilt tillstånd.

Egenavgift gällande färdtjänst

Gäller från 2015-01-01

 

Vuxen

Barn och ungdom

Resa inom en zon

45 kr

25 kr

Resa över två zoner

55 kr

30 kr

Resa över tre zoner

70 kr

35 kr

Resa över fyra zoner

85 kr

45 kr

Resa över fem zoner

105 kr

55 kr

Extra chaufförsservice

15 kr

15 kr

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och ungdomstaxan gäller för åldrarna 0 år till och med den dag den färdtjänstberättigade fyller 20 år.

Ledsagare

Ledsagare beviljas efter särskilt beslut enligt färdtjänstlagen för den som inte kan resa på egen hand med den hjälp som normalt ges av transportören. Behovet av hjälp ska vara knutet till resan.

 • en ledsagare ska kunna tillgodose den hjälp som behövs under själva transporten
 • den som är beviljad ledsagare får själv skaffa denne
 • ledsagare åker med utan kostnad
 • ledsagaren påbörjar och avslutar resan på samma adress som den färdtjänstberättigade

Medresenär

Du har möjlighet att ta med en medresenär på resan.

 • medresenären erlägger avgift enligt färdtjänsttaxa
 • medresenären påbörjar och avslutar resan på samma adress som dig

Färdbevis för ledsagare på bussar och tåg

Alla som har beviljats färdtjänst kan få ett färdbevis för ledsagare som gäller på X-Trafik´s bussar och X-Tåg samt på Tåg i Bergslagen inom länet.

Om du har frågor om detta kort kontakta din handläggare eller X-Trafik.

Beställning

Färdtjänstresa beställs på telefonnummer 0771-64 64 65
Resan skall beställas minst 90 minuter före önskad avresetid.

Avbokning

Om man inte kan åka på en beställd resa görs avbokning på telefonnummer 0771-64 64 65
Avbokning av beställd resa skall göras minst 1 timma före utlovad hämtningstid.

Uppdaterad: 2018-06-03

Sidansvarig: Kristina Ersson, enhetschef biståndsenheten

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Beställning Färdtjänstresa

Telefon 0771-64 64 65

Avbokning

Telefon 0771-64 64 65

Frågor om sjukresor

Telefon 0771-65 01 01

Öppettider på beställningscentralen

Måndag-fredag kl 06.00-22.00
Lördag/helgdagsafton
kl 07.00-22.00
Sön- och helgdag kl 08.00-22.00

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner