Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Vilket stöd får flyktingar?

Personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller av andra speciella omständigheter har rätt att få stöd i den kommun de flyttar till. Även deras anhöriga har rätt till stöd.

Flyktingar ska till exempel få hjälp med att utbilda sig och komma ut i arbete. Den delen har Arbetsförmedlingen ansvar för genom Etableringsreformen som började gälla 1 december 2010. Etableringstiden för varje flykting i Arbetsförmedlingens regi är 2 år.

Så här går det till

Arbetsförmedlingen gör en så kallad etableringsplan tillsammans med den som är nyanländ. En etableringsplan är planering för den närmaste framtiden i Sverige. Planen uppdateras löpande utifrån individens utveckling. Varje nyanländ erbjuds också stöd av en etableringslots som ska stötta den nyanlände på vägen till arbete. Arbetsförmedlingen upphandlar lotsar enligt lagen om valfrihetssystem. Lotsen är en fristående aktör, ett företag eller en organisation, som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

När etableringsplanen är gjord får den nyanlände ekonomiskt stöd via Försäkringskassan, så kallad etableringsersättning. Ersättningen motsvarar ungefär försörjningsstöd och betalas ut om den nyanlände uppfyller det som krävs i planeringen, det vill säga att personen går i skola eller arbetar. Om personen är sjuk eller av någon annan anledning inte kan arbeta gäller speciella regler. Fram till att Försäkringskassan börjar betala ut ersättning, står kommunen för ersättningen.

Kommunen har ansvar för att ordna bostad. För att kunna möblera boendet kan den nyanlände söka ett lån för att kunna köpa möbler och andra saker till hemmet, ett så kallat hemutrustningslån från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det finns möjlighet att låna mellan 15 000 till 30 000 kronor, beroende på hur stor familjen är.

Mottagande kommun ska även erbjuda undervisning i svenska språket och samhällsundervisning. Dessutom har kommunen det sociala ansvaret för alla som bor i kommunen. Till exempel att ordna plats i skola och förskola.

Mer om etableringsreformen finns att läsa på Arbetsförmedlingens webbplats.

Uppdaterad: 2016-12-12

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Besöksadress
Stationsvägen 2
Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Flyktingassistent

Abdi Khalif

Abdi Khalif

0652-360 20
070-324 03 96

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Kristina J Gradin

Kristina Jernberg Gradin

0652-360 25
070-190 71 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner