Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 18 augusti 2017

Beredskap

Flyktingsituationen medför att samhället behöver förbereda sig på flera sätt. Nordanstigs kommun arbetar för att ha fortsatt beredskap.

– Detta handlar om vårt bidrag i att hjälpa till i den här akuta flyktingsituationen som vi nu har i hela Europa. Det extrema läget ställer krav på landets alla kommuner och självklart ska vi i Nordanstigs kommun hjälpa människor som är på flykt från krig. Det handlar både om anständighet och om medmänsklighet. Till oss i Nordanstig är alla välkomna oavsett varifrån du kommer, säger Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande (s).

Det är en akut situation som råder

Flyktingsituationen i världen är akut. Samhällets samlade krafter behövs för att avhjälpa det mest akuta läget för att människor som tagit sig till Sverige för att söka asyl får de grundläggande behoven tillgodosedda.

Just nu är det många som kommer till Sverige och söker asyl. Migrationsverket hanterar denna fråga och ansvaret är deras. Som läget är nu räcker inte Migrationsverkets resurser till. Migrationsverket ber därför Sveriges kommuner och andra myndigheter om hjälp via länsstyrelsen.

Nordanstigs kommun och länets övriga kommuner har efter en förfrågan från Länsstyrelsen Gävleborg och Migrationsverket inventerat möjligheterna för att kunna ställa upp med lokaler för i första hand evakueringsplatser.

Nordanstigs kommun får ersättning från Migrationsverket för alla de kostnader som uppstår för iordningställande och drift av akuta evakueringsboendeplatser.

Vilka åtgärder har Nordanstigs kommun vidtagit?

Nordanstigs kommun har ställt iordning evakueringsplatser för flyktingar i Fröstuna skola. Evakueringsboendet drivs i kommunal regi på uppdrag av Migrationsverket. Antalet platser är 50. Sovplatser och platser för måltider är nu samlade i skolbyggnaden. Gymnastiksalen kommer fortsatt att användas till andra verksamheter kopplat till boendet.

Ytterligare åtgärder för att tillgodose behov av boendeplatser

Det handlar om såväl akutboenden för personer som behöver ett tillfälligt boende under några dagar och flyktingar som kan behöva boende en längre tid i väntan på att få sin asyl prövad.

När det gäller akuta evakueringsboenden undersöker Nordanstigs kommun ytterligare möjligheter. Det arbetet gör vi för att vara förberedda om ytterligare behov uppstår. I första hand kommer vi i så fall att tillhandahålla lokaler som i så liten utsträckning som möjligt påverkar kommunens verksamheter.

Vilka lokaler kan bli aktuella för evakueringsplatser?

För att tillhandahålla lokaler kan det bli fråga om fortsatta externa kortsiktiga lösningar. Det kan också bli aktuellt att använda ytterligare kommunägda idrottshallar eller andra kommunala lokaler.

Detta kommer naturligtvis att påverka verksamheten, men det pågår en gemensam planering för att lösa det på ett så smidigt sätt som möjligt.

Uppdaterad: 2016-04-07

Sidansvarig: Marika Engberg, projektledare och språkvänsombud

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Besöksadress
Stationsvägen 2
Bergsjö

Postadress
Box 56
820 70 Bergsjö

Projektledare och
flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner