Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 20 november 2018

Flyktingmottagande i Nordanstig

Nordanstigs kommun har en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta emot 30 anvisade flyktingar per år. Sedan 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret att upprätta en etableringsplan med varje nyanländ flykting.

Arbetsförmedlingens ansvar är att genomföra etableringssamtal tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer upprätta en individuell etableringsplan med insatser som ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden.

Invandrarenheten i Nordanstig har till uppgift att på bästa sätt, i samverkan mellan lokala och regionala aktörer erbjuda alla nyanlända invandrare i kommunen en individuell introduktion med insatser som ska öka de nyanländas möjlighet till delaktighet i samhällslivet och inträde på arbetsmarknaden.

Detta kan ske genom arbetsrelaterade aktiviteter som planering och träffar med näringslivets organisationer och studiebesök på företag i kommunen. Skapa nätverk och forum där alla kan mötas i aktiviteter som gynnar integrationen och motverkar segregation är ytterligare några exempel.

Kommunen ordnar bostad som utrustas med basutrustning som bland annat husgeråd, bord och stolar, sängar, städ- och hygienartiklar och mat för de första dagarna. Basutrustningen kan bestå av både nya och begagnade delar.

Förhoppningen är att våra nya medborgare ska känna sig varmt välkomna och trivas samt se möjligheter och fördelar med att bo i Nordanstigs kommun.

Hösten 2012 gjordes en utredning om flyktingmottagande i Nordanstigs kommun.

Läs utredningen

Kommunen erbjuder följande till nyanlända flyktingar:

Bostadsförsörjning
Anmälan till folkbokföring
Samhällsorientering
Ansökan till Försäkringskassan
Ansökan till Komvux (sfi)
Ansökan till CSN
Samverkan med Arbetsförmedlingen
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Skola, barnomsorg
Kontakt i bankärenden
Kontakt med Landstinget, Hälsocentralen
Kontakt med Skatteverket
Kontakt gällande försäkringar
Kontakt med Migrationsverket

Vill du veta mer om etableringsreformen

Information från Migrationsverket till dig som har sökt asyl i Sverige

Uppdaterad: 2016-08-23

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad och
Integration

Bente Sandström

Bente Sandström

0652-363 38
070-668 35 90

Skicka meddelande till

Besöksadress
Stationsvägen 2
Bergsjö

Postadress
Box 56
829 21 Bergsjö

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Flyktingassistent

Abdi Khalif

Abdi Khalif

0652-360 20
070-324 03 96

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Kristina J Gradin

Kristina Jernberg Gradin

0652-360 25
070-190 71 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner