Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 17 oktober 2017

Boenden för ensamkommande barn och ungdomar

Välkommen till ensamkommande barn och ungdomar

Via avtal med Migrationsverket har Nordanstigs kommun åtagande att hålla 20 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheterna är avsedda både för asysökande och de med uppehållstillstånd (PUT=permanent uppehållstillstånd) i åldern mellan 15 och 18 år. Vi har två olika boendeenheter, Albo i Bergsjö och Hasselbacken i Hassela.

Mobila Teamet

Efter det att ungdomen fyllt 18 år flyttar den till en egen träningslägenhet och får stöd via Mobila Teamets verksamhet för deras fortsatta integrering i det svenska samhället.

Målsättning

Målet med verksamheterna är att erbjuda barn och ungdomar en trygg, meningsfull, lärorik tid och på så vis skapa goda förutsättningar att fungera på jämlika levnadsvilkkor i det svenska samhället.

När barn och ungdomar är asylsökande

Albo och Hasselbacken arbetar med introduktion tillsammans med asylsökande barn och ungdomar. Integrationsprocessens medel används, till exempel skola och fritidsaktiviteter, men målet är att ungdomarna ska kunna hantera väntetiden om sin asylansökan från Migrationsverket utan att fara allt för illa.

När barn och ungdomar fått uppehållstillstånd (PUT)

Albo och Hasselbacken arbetar med integrering tillsammans med barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att barnen och ungdomarna skall kunna växa upp till vuxna självständiga personer med egen försörjning och ett självständigt vuxenliv.

Värdegrunder i arbetet på Albo och Hasselbacken

  • varje barn och undom ska ha tillgång till en trygg vuxen som de kan samtala med utifrån sina behov
  • varje barn och ungdom ska ha rätt attt uttrycka sin mening och delta i frågor som rör honom eller henne.
  • varje barn och ungdom har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp
  • vi ser barnen och undomarna som självständiga individer med egna resurser och möjligheter.
  • varje barn och ungdom har kunskaper, erfarenheter och förmågor som är viktiga och ska ha möjlighet att utvecklas utifrån det
  • vårt bemötande präglas av respekt, lagom engagemang och individuellt bemötande
  • vi ska förmedla kunskaper om rättigheter och skyldigheter så att det ges utrymme att växa och utvecklas individuellt och i grupp.

Uppdaterad: 2017-08-29

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter
Verksamhetschef

Socialchef

Kristina Berglund

David Lindqvist

0652-360 00 växel
070-669 24 31

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner