Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 22 februari 2018

Boenden för ensamkommande barn och ungdomar

Välkommen till ensamkommande barn och ungdomar

Via avtal med Migrationsverket har Nordanstigs kommun åtagande att hålla 20 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheterna är avsedda både för asysökande och de med uppehållstillstånd (PUT=permanent uppehållstillstånd) i åldern mellan 15 och 18 år. 

Mobila Teamet

Efter det att ungdomen fyllt 18 år flyttar den till en egen träningslägenhet och får stöd via Mobila Teamets verksamhet för deras fortsatta integrering i det svenska samhället.

Målsättning

Målet med verksamheterna är att erbjuda barn och ungdomar en trygg, meningsfull, lärorik tid och på så vis skapa goda förutsättningar att fungera på jämlika levnadsvilkkor i det svenska samhället.

När barn och ungdomar är asylsökande

Integrationsprocessens medel används, till exempel skola och fritidsaktiviteter, men målet är att ungdomarna ska kunna hantera väntetiden om sin asylansökan från Migrationsverket utan att fara allt för illa.

När barn och ungdomar fått uppehållstillstånd (PUT)

Integration tillsammans med barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att barnen och ungdomarna skall kunna växa upp till vuxna självständiga personer med egen försörjning och ett självständigt vuxenliv.

Uppdaterad: 2017-11-28

Sidansvarig: Kristina Berglund, socialchef

Prenumeration & synpunkter
Verksamhetschef

Socialchef

Kristina Berglund

David Lindqvist

0652-360 00 växel
070-669 24 31

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner