Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 15 november 2018

Du som fått feriearbete

Kontakta din arbetsplats

Ring arbetsplatsen i god tid innan du ska börja ditt feriearbete. Fråga vad du ska göra, vilka tider du ska jobba, vilken tid du ska komma första dagen, om du ska ha mat med dig och så vidare. På vissa arbetsplatser kan man köpa lunch (mot kontant betalning). På en del ställen får du själv ta med mat.

Uppgifter om vem du ska kontakta och telefonnummer skickar vi hem till dig per post.

Anställningsavtal

När du tackat ja till en erbjuden arbetsplats skickar vi ut ett anställningsavtal till dig i två exemplar. Det fungerar som en överenskommelse mellan dig och Nordanstigs kommun om vad som gäller under din anställning.

Läs igenom och skriv under båda exemplaren, skicka snarast möjligt tillbaka ett exemplar till oss och behåll det andra själv.

Du skickar anställningsavtalet till

Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

Arbetstid

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag. Det gäller för alla feriearbeten utom sommarskolan där du arbetar
cirka 60 timmar under två veckor.

Löneutbetalning

För att få lönen insatt på konto, fyll i blanketten "Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter och skicka till Nordea senast 10 dagar innan löneutbetalningen.

Nordea
Löneservice
P1306
105 71 Stockholm

Lön och tidrapport

Lönen för 2018 är 67 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Du ansvarar själv för att tidrapporten fylls i och undertecknas av dig och arbetsplatsen. Tidrapporten är underlag för att vi ska kunna betala ut din lön. Du får själv se till att rapporten skickas in till oss i rätt tid.

För löneutbetalning den 27 juli måste tidrapporten finnas på Arbetsmarknadsenheten senast den 18 juli.

För löneutbetalning den 27 augusti måste tidrapporten finnas hos Arbetsmarknadsenheten senast den 10 auagusti.

Aktuella datum hittar du även på blanketten

 

Du skickar tidrapporten till

Nordanstigs Kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

En lönespecifikation kommer att skickas hem till dig.

Skatt

Om du beräknar tjäna mindre än 19 247 kronor 2018 så behöver du inte betala skatt. 

På blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag", intygar du detta. Om du inte skriver under och skickar blanketten till oss måste vi dra skatt på din lön. Detta kan vi inte ändra i efterhand!

Du skickar intyget till

Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö


Om du beräknar att tjäna mer än 19 247 kronor under året och vill ha skattejämkning, gör du en ansökan på Skatteverkets webbplats. Skatteverket skickar ett beslut hem till dig, som du måste skicka in till oss - helst innan du börjar jobba.

Om du betalat för mycket skatt får du tillbaka det under sommaren eller hösten 2018.

Sjukfrånvaro

Om du skulle bli sjuk, måste du ringa till arbetsplatsen samma dag. Ta därför reda på arbetsplatsens telefonnummer redan första dagen.
Du får ingen lön om du är sjuk.

Försäkringar

Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Tystnadsplikt och sekretess

När du är på en arbetsplats där arbetet består av att ge omsorg och lärande till människor så är det viktigt att du känner till tystnadsplikt och sekretess. Arbetsplatsen kommer att informera dig om vad det innebär.

Du som söker feriearbete inom sommarskola, barnomsorg eller kost och städ, kan redan nu förbereda dig genom att beställa ett utdrag ur belastnings-registret hos Polisen. Detta eftersom du är straffbar från 15 år och det enligt skollagen krävs ett utdrag ur belastningsregiser när du ska arbeta med barn.

Du som söker feriearbete inom fritid i samverkan med föreningar kan också förbereda dig genom att beställa ett utdrag ur belastningsregistret för föreningar hos Polisen.

Utdraget lämnar du till den platsansvariga innan feriearbetet startar. Vi skickar aktuell blankett till dig inför anställning.

Uppdaterad: 2018-06-12

Sidansvarig: Bente Sandström, enhetschef arbetsmarknad och integration

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

Christina Wallin

0652-360 22
070-241 30 91

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadshandläggare

Susanne Juuso Long

Susanne Juuso

0652-363 39
070-190 09 91

Skicka meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

Margit Lönnberg

0652-360 24
072-534 17 00

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner