Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Stipendium för omvårdnadsstuderande

Omsorgsutskottet delar varje år ut ett stipendium för omvårdnadsstuderande.

Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.

Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort vilka uppfyller nedanstående kriterier.

Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom. Max fyra elever.

Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som tydliggör att eleven uppfyller kriterierna nedan.

Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till stipendium, den studerande -

  • är en god representant för vård- och omsorgsyrket
  • är en god representant för utbildningen
  • uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens
  • har en hög social kompetens
  • är en bra kamrat
  • troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom från vård och omsorgscollege.

2018 ska nomineringar ha kommit in till Nordanstigs kommun senast den 25 maj. Omsorgsutskottet utser stipendiater vid ett utskottssammanträde och lämnar också en motivering till sitt beslut.

Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband med ett utskottssammanträde. Till det sammanträdet bjuds samtliga stipendiater in för att ta emot sina stipendier.

Mer information

Margareta Sjögren, sekreterare i omsorgsutskottet
margareta.sjogren@nordanstig.se, 070-5771673

Uppdaterad: 2018-05-04

Sidansvarig: Malin Rutström

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner