Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 17 mars 2018

Stipendium för omvårdnadsstuderande

Omsorgsutskottet delar varje år ut ett stipendium för omvårdnadsstuderande.

Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.

Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort vilka uppfyller nedanstående kriterier.

Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom. Max fyra elever.

Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som tydliggör att eleven uppfyller kriterierna nedan.

Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till stipendium, den studerande -

  • är en god representant för vård- och omsorgsyrket
  • är en god representant för utbildningen
  • uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens
  • har en hög social kompetens
  • är en bra kamrat
  • troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom från vård och omsorgscollege.

Nominering skall ha inkommit till Nordanstigs kommun senast 10 maj årligen eller närmaste vardag innan om datumet infaller på en helg.

Omsorgsutskottet utser stipendiater vid sammanträde i maj årligen och skall även lämna en motivering till sitt beslut.

Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband med utskottets sammanträde i juni. Till detta sammanträde bjuds samtliga stipendiater in för mottagande av stipendium.

Omvårdnadsstipendiater 2016

Maria Ekman, 18 år, från Gränsfors och Jennifer Pettersson, 18 år, från Haddungsnäs fick 2016 års stipendium på 2 000 kronor vardera.

Omvårdnadsstipendiat 2015

Ponsuda Mangkhang har fått 2015 års omvårdnadsstipendium.  

2015 års omvårdnadsstipendiat Ponsuda Mangkhang och Åke Bertils, omsorgsutskottets ordförande

2015 års omvårdnadsstipendiat Ponsuda Mangkhang och Åke Bertils, omsorgsutskottets ordförande

Uppdaterad: 2017-06-08

Sidansvarig: Malin Rutström

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner