Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 27 mars 2017

Så jobbar vi

Bållebos Värdegrund

Vi arbetar efter värdeorden

  • Självbestämmande
  • Integritet
  • Gott Bemötande
  • Trygghet

Det innebär att vården och omsorgen anpassas till dina behov och önskemål. Din rätt till integritet respekteras i den personliga omvårdnaden.

Vår ambition är att du bemöts med respekt, artighet och hänsyn. Personalens kompetens och professionella förhållningssätt är förutsättningen för din och dina anhörigas trygghet.

Ankomstsamtal

Ett ankomstsamtal med vårdtagaren görs av sjuksköterskan och/eller undersköterskan i arbetsgruppen. Vårdtagarens status följs sedan upp kontinuerligt.

Dagplanering

Varje dag gör personalen en dagplanering som innebär att personalen har hand om samma vårdtagare hela arbetspasset med exempelvis omvårdnad, rehabilitering med mera.

Kontaktman

Varje vårdtagare har en egen kontaktman som ansvarar bland annat för aktivering och att medverka vid vårdplanering.

Vårdplanering

Arbetsgruppen tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut, upprättar en individuell vårdplan för rehabvårdtagare. Här anges vilken träning och rehabilitering vårdtagaren skall ha, mål och delmål sätts upp och utvärderingar görs.

På Bållebo görs det alltid en vårdplanering innan hemgång där patienten och närstående/god man, biståndsbedömare, koordinator och omvårdnads-personal är med.

Uppdaterad: 2016-11-29

Sidansvarig: Margareta Åström, enhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Bållebo
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Telefonnummer
Expedition 0652-363 02

Enhetschef

Margareta Åström

Susanna Bertils

0652-363 01
073-275 27 38

Besöksadress
Bållebo
Bållebergsv. 5A
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Vårdkoordinator

Tua Eurén

Margareta Åström

0652-362 06
070-270 03 96

Besöksadress
Bållebo
Bållebergsv. 5B
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
070-565 62 63

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner