Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Så jobbar vi

Bållebos Värdegrund

Vi arbetar efter värdeorden

  • Självbestämmande
  • Integritet
  • Gott Bemötande
  • Trygghet

Det innebär att vården och omsorgen anpassas till dina behov och önskemål. Din rätt till integritet respekteras i den personliga omvårdnaden.

Vår ambition är att du bemöts med respekt, artighet och hänsyn. Personalens kompetens och professionella förhållningssätt är förutsättningen för din och dina anhörigas trygghet.

Ankomstsamtal

Ett ankomstsamtal med vårdtagaren görs av sjuksköterskan och/eller undersköterskan i arbetsgruppen där vi upprättar en genomförandeplan.

Dagplanering

Varje dag gör personalen en dagplanering som innebär att personalen har hand om samma vårdtagare hela arbetspasset.

Kontaktman

Varje vårdtagare har en egen kontaktman.

Vårdplanering

På Bållebo gör vi alltid en vårdplanering innan hemgång där vårdtagaren och närstående eller god man, biståndshandläggare, koordinator och omvårdnads-personal är med.

Uppdaterad: 2017-04-05

Sidansvarig: Margareta Åström, enhetschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Bållebo
Bållebergsvägen 5B
820 70 Bergsjö

Sjuksköterskeexpedition
070-301 53 60

Avdelningstelefon
0652-363 02

Enhetschef

Margareta Åström

Susanna Bertils

0652-363 01
073-275 27 38

Besöksadress
Bållebo
Bållebergsv. 5B
Bergsjö

Skicka meddelande till

Vårdkoordinator

Tua Eurén

Margareta Åström

0652-362 06
070-270 03 96

Besöksadress
Bållebo
Bållebergsv. 5B
Bergsjö

Skicka meddelande till

Vård- och omsorgschef

Malin Rutström

Malin Rutström

0652-361 28
072-205 28 25

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner