Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Nordanstigs kommuns hemtjänst

När du är beviljad hemtjänst är det Nordanstigs hemtjänst som utför arbetet om du inte själv väljer annan utförare.
Läs mer om Fritt val av hemtjänst

Verksamhetsbeskrivning Nordanstigs kommuns hemtjänst

Vi är det kommunala alternativet och vårt mål är att alla äldre i Nordanstigs kommun, så långt det är möjligt, ska kunna bo kvar hemma. Vi arbetar utifrån en kvalitetsstandard som innebär att du som kund får den insats du beviljats på den tidpunkt du själv önskar.

Du som kund får en kontaktman som fungerar som en länk mellan verksamheten, dig och dina anhöriga.

Personal och kompetens

Vi är till stor del utbildade undersköterskor. Många av oss har en lång erfarenhet. All personal har en påbyggnad i demenssjukdomar. Vi har även anhörigombud i hemtjänsten. Vi är engagerade, flexibla och kompetenta, vi har valt det här yrket just för att vi tycker om att arbeta med människor.

Tystnadsplikt


All personal inom hemtjänsten har tystnadsplikt och de har personligen undertecknat skrivelse om vad sekretess innebär.

Vad du kan få hjälp med i din hemtjänst

Demensgrupp

I Nordanstigs Kommun finns en demensgrupp bestående av undersköterskor samt en specialistutbildad undersköterska i demenssjukdomar, s.k. Silviasyster.

Palliativa gruppen

I kommunen finns en palliativ grupp (vård i livets slut). I den ingår undersköterskor från hemtjänsten och från övriga verksamheter i kommunen.
Palliativa gruppen

Anhörigstöd

Hemtjänsten har ett nära samarbete med anhörigstödet i kommunen. I hemtjänsten finns det anhörigombud som du som anhörig kan fråga om råd.
Anhörigstöd
 

Nattpatrull

I hemtjänsten finns en nattpatrull bestående av undersköterskor. De är i tjänst varje dag mellan kl 20.00 — 07.15. De täcker hela kommunen och åker på planerade ärenden och anrop från trygghetslarm och uppdrag från sjukvårdsrådgivningen. Sjuksköterskan har även beredskap för omvårdnadsboendena i kommunen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan du få om du har biståndsbeslut på det. Larmet bär du runt halsen eller armen och när du i en akut situation trycker på knappen går larmet till hemtjänsten.

Ändring av inställelsetid för att besvara trygghetslarm

Från och med den 2012-09-01 ändras inställelsetiden för att besvara ett trygghetslarm från 30 min till 45 minuter.

Detta beslut är taget i omsorgs- och lärandenämnden 2012-08-15  §107.

Vid frågor kontakta enhetschef Monica Högdahl, telefon 0652-363 13.

Uppdaterad: 2016-08-12

Sidansvarig: Monica Högdahl och Majvor Forsberg, enhetschefer

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Nordanstigs kommuns hemtjänst

Enhetschef

Monika Högdahl

Monika Högdahl

0652-363 13
070-245 54 22

Besöksadress Bållebergsvägen 5B
Bergsjö

Skicka meddelande till

Enhetschef

Majvor Forsberg

Majvor Forsberg

0652-363 64
070-207 32 66

Besöksadress Bållebergsvägen 5B
Bergsjö

Skicka meddelande till

Anhörigsamordnare

Laila Jonsson

Laila Jonsson

0652-361 48
070-397 32 38

Besöksadress
Anhörigcenter
Bållebergsv. 5B
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Omsorgsutvecklare

Gunilla Voxlin

Gunilla Woxlin

Telefon
073-274 35 93

Besöksadress
Albacken
Alvägen 14A
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Samordnare Palliativa gruppen

Elisabeth Larsson

Agneta Tingelöf

Telefon
0652-360 00 växel

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner